هزار وب صفحه اصلی _ ایمیل
لینک دوستان
آموزش آرایشگری تندر
جواد مارکت محصول جدید
بدنسازی آموزش شنا
مرکز بابانوئل دات کام
اسپانیش یک بدنساز
آرایش 20 روزانه
لوکسینگ آموزش خیاطی
آموزش بدنسازی نگار
دانلود کلیک هزار وب
دانشنامه بدنساز
بدنساز پارسی
راهنما 24 خیاطی
آموزش شنا داغ
تیبا ایران خیاطی
ویلسون بابانوئل
بانوان پارسی دنیای لینک ها
باتلاق پارس وب هزار
ترد تکراری
نوا لوکس وب
تنها آموزش خیاطی
جهان صفر و یک گرگ
بدن :: بدنسازی تجارت نوین
آموزش بدنسازی تابلو
لی لی شاپ آموزش آرایشگری
پست های جدید
لینک های ویژه

قسمت سوم مقاله برون سپاری

پنج‌شنبه 9 اردیبهشت 1395 ساعت 14:54
7قسمت سوم مقاله برون سپاری
برون سپاری

 

امروزه اکثر شرکتها توجه ویژ های به مسأله برون سپاری دارند . شرکتها منابع محدودی دارند و نم یتوانند بضاعت مالی داشتن تمام تکنولوژیها در درون خودشان را داشته باشند. نتیجه این امر افزایش آگاهی نسبت به اهمیت تصمیمات برون سپاری شده است. تصمیمات برون سپاری مقداری از منابع و سرمایه را جهت صرف در موارد دیگر آزاد م یسازد. با بررسی ساختار هزینه شرکتهای تولیدی در کشورهای مختلف نتایج مشابهی گزارش شده است: همه آنها بیان می کنند که مواد و قطعات/ فرایندها خریداری شده از تأمی نکنندگان ١ بطور متوسط ٥٠ درصد کل هزینه های تولیدی را تشکیل م یدهد. بنابراین هزینه های مدیریت زنجیره تأمین ، یک عنصر اصلی در مدیریت هزینه کل و افزایش سودآوری شرکت   می باشد. شواهد حاکی از آن است که در گذشته رابطه تأمین بصورت سیستماتیک انجام نمی شده است. اما در سالهای اخیر مدلهایی در این رابطه ارائه شده است. تصمیمات تأمین  تنها به مواد و قطعات  فرایندها محصول محدود نم یشود و در رابطه با فعالیتهای غیر تولیدی از قبیل خدمات پشتیبانی قابل کاربرد است. در اکثر سازمانها، تصمیمات تأمین بالقوه زیادی وجود دارد. به طور مثال، شرکتهای تولیدی صدها قطعه دارند که م یتواند از داخل یا خارج سازمان تأمین گردد.

نتیجه تصمیمات متأثر از کیفیت اطلاعات در دسترس و فرضیات استفاده شده در تحلیل می باشد. در کنار ملاحظات هزینه و سود، در تصمیمات تأمین، مسائل استراتژی، ارزیابی مالی، ابعاد کارایی و ریسک در رابطه با کیفیت تأمین کننده، قابلیت اطمینان ، زمانهای پیشبرد و تحویل مد نظر قرار م یگیرند. زمانیکه تمام این فاکتورها با هم در نظر گرفته می شوند، تصمیم تأمین می تواند یک تصمیم بسیار پیچیده و حساس باشد که بر سودآوری ، سرمای هگذاری و موقعیت رقابتی تأثیر می گذارد. یک تصمیم اشتباه م یتواند منجر به هزینه های محصول بالاتر، حیف و میل و از دست دادن فرصتها، مشتریان و سهم بازار شود .

برون سپاری زمانی اتفاق می افتد که یک شرکت (“مشتری”) کل یا قسمتی از یک وظیفه کسب و کار داخل را به یک تدارک کننده خدمت خارجی (فروشنده( واگذار می نماید. فروشنده اغلب مواقع اما نه همیشه، دارایی ها، امتیاز نرم افزار و یا افرادی را که مشتری جهت انجام وظیفه استفاده م یکند اجاره یا خرید خواهد کرد.

 

 

Ø      مزایای برون سپاری

ü      بهبود نتایج مالی

ü      بهبود نتایج کسب و کار

 

 

Ø      مضرات برون سپاری

ü      از دست دادن کنترل

ü      از دست دادن انعطا فپذیری

ü      تأثیر بر کارکنان

ü      بعضی هزینه های افزایش یافته